Czech Grand Design Awards:

Slavnostní předávání / The Final Ceremony
Stavovské divadlo Praha, 2013
foto / photo: Kristina Hrabětová